سامانه پیامکی 1000142 برای اعلام تاریخ جدید پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز به کار کرد.

بازنشستگان و مستمری بگیران گرامی می‌توانند با ارسال تاریخ روز دریافت مستمری خود به این سامانه تاریخ دقیق واریز مستمری در ماه‌های آبان لغایت اسفند سال جاری را دریافت کنند. به عنوان مثال: در صورتی که مستمری بگیری تا کنون هفتم هر ماه حقوق خود را دریافت می‌کرده است می‌تواند با ارسال عدد 7 به سامانه 1000142 از تاریخ دریافت حقوق خود طی ماه‌های آبان تا اسفند مطلع شود. لازم به ذکر است که این برنامه تنها برای مستمری بگیرانی که از بانک رفاه کارگران و در فاصله زمانی 5 لغایت 19 هر ماه حقوق خود را دریافت می‌کرده‌اند، اجرایی می‌شود.
لینک اطلاعیه:
تاریخ ثبت اطلاعیه:1394-09-04