وبسایت اطلاع رسانی کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی گناباد راه اندازی شد

به اطلاع بازنشستگان محترم میرساند وبسایت اطلاع رسانی کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی گناباد در آدرس اینترنتی http://gonabad.bazneshasteha.ir راه اندازی شدiه است
لینک اطلاعیه: http://gonabad.bazneshasteha.ir
تاریخ ثبت اطلاعیه:1394-07-07