• قنات شگفت‌انگیز "قصبه" یک شاهکار بشری به عنوان نمادی از سختکوشی مردم کویر برای دست یافتن به مایه حیات در این خطه است. مورخین بنیاد قنات قصبه را به دوره هخامنشی یعنی 2500سال قبل نسبت داده‌اند.

  • امامزاده سلطان محمد عابد کاخک

اخبار اجتماعی